top of page
Po otrzymaniu zgłoszenia na wskazany adres email wyślemy fakturę VAT. Po otrzymaniu płatności oryginał faktury prześlemy pocztą.
Przez wysłanie niniejszego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu dochodzi do zawarcia umowy o udział w szkoleniu. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia klient może od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku takiego oświadczenia klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu niezależnie od faktycznego uczestnictwa. Zamiast osoby zgłoszonej, w szkoleniu może uczestniczyć inny pracownik firmy.
Do umowy zastosowanie ma regulamin dostępny poprzez link w stopce niniejszej strony. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy.
bottom of page