top of page

Szkolenia zamknięte   

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które:

  • chcą przeszkolić z określonego zagadnienia  marketingowego co najmniej 8 osób, 

  • chcą wykorzystać warsztat marketingowy jako element procesu definiowania strategii marketingowej firmy lub strategii marki, 

  • chcą przedstawić idee marketingowe szerszemu gronu menedżerów firmy.

Program szkoleniowy Akademii Marki "MASTER OF MARKETING MANAGEMENT" może być również idealnym narzędziem do zaplanowania ścieżki rozwoju pracowników Twojego działu marketingu.

Oferujemy rownież połączenie warsztatów marketingowych z odkrywaniem mocnych stron osobowościowych w zespole, czy rozwojem innych kompetencji np. przywódczych.

Możemy też zorganizować wyjazd motywacyjno-integracyjny połączony z warsztatami marketingowymi.

bottom of page